İşinize entegre oluyoruz

OHSAS 18001

Dünyamızda her gün 6300'den fazla insan işle ilgili kazalar veya hastalıklardan dolayı ölmektedir. Bu rakam ise senelik yaklaşık 2.3 milyon kişiye tekabül etmektedir.

İş kazaları ve hastalıklarının yükü hem işverenler hem de daha geniş açıdan bakıldığında ekonomik temel için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yerlerindeki kazalar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalık ve ölümler erken emeklilik, personel yetersizliği ve yükselen sigorta primine neden olur. Sorunun üstesinden gelmek için ISO, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri geliştirerek işletmelerin çalışanlarının güvenliğini artırmak, işyeri risklerini azaltmak ve daha iyi ve daha güvenli çalışma koşulları yaratmak için bir standartlar çerçevesi sağlayarak bu yükü azaltmalarına yardımcı olacak gereklilikleri ortaya koymaktadır. Standartlar ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir komite tarafından belirlenmiştir.