İşinize entegre oluyoruz

ISO 22000

ISO 22000, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ürünlerinin tüketimi sırasında gıda güvenliği risklerini kontrol etme kabiliyetini gösteren kalite standartlarıdır. Gıda sektöründe faal olan ve ve sürekli olarak sağlıklı ürünler tedarik eden sistemleri uygulamak isteyen işletmeler, iş kapasitesine bakılmaksızın tüm organizasyonlara bu standartlar uygulanabilmektedir.

ISO 22000, tüketiciler için güvenli olan ürünleri sağlamak amacıyla; gıda güvenliği yönetim sistemini planlamak, uygulamak, işletmek, korumak ve güncellemenin yanı sıra yürürlükteki kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarına uygunluğunu ve gıda güvenliği ile ilgili mutabık kalınan koşulların uygunluğunu göstermek, tedarik zincirindeki tedarikçilerin müşterilerine ve ilgili diğer muhataplarına etkili bir biçimde iletmek için gerekli standartları belirtir.