İşinize entegre oluyoruz

ISO 14001

ISO 14001, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin çevresel niteliğine katkıda bulunan, çevresel sorumluluklarını sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır denilebilir.

ISO 14001, bir organizasyonun çevre, kuruluşun kendisi ve ilgili kısımları için önemli olan çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İşletmenin çevre politikasıyla uyumlu olarak, bir çevresel yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları şunları içermektedir:

• Çevresel performansın artırılması,
• Uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Çevre hedeflerine ulaşılması.

ISO 14001: 2015, boyut, tür ve doğaya bakılmaksızın herhangi bir kuruluş için geçerli olup, kuruluşun, yaşam döngüsü perspektifi göz önüne alındığında kontrol edebileceğini veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel yönleri için geçerlidir. Fakat belirli çevresel performans kriterlerini belirtmemektedir.

ISO 14001: 2015, çevresel yönetimin sistematik bir biçimde iyileştirilmesi için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Bununla birlikte, kuruluşun çevresel yönetim sistemine giriş için önceden belirlenmiş standartların eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.